CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ĐA HÌNH
Địa chỉ: số 269 đường Hà Lầm, phường Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 0942.443.000 – 0888.266.233
Email: LienHe@DaHinh.Com Website: VietWeb.Vn – DaHinh.Com